KOMUNÁLNY DOPAD
mp3


Stručne povedané - všetky zverejnené piesne KD sú na osobné, nekomerčné použitie k dispozícii bezplatne.

Akákoľvek, aj symbolická finančná podpora budúcej činnosti Komunálneho dopadu je však úprimne vítaná. Za váš príspevok na účet 1100058079/8410 vopred ďakujeme.

cd obal     KD_primakulacia


V prípade záujmu o originálny CD nosič bez obalu, je konečná cena diela Primakulácia (vrátane poštovného) 3,00 Eur (vrátane DPH).
V prípade záujmu o originálny CD nosič v kovovom púzdre, je konečná cena diela Primakulácia (vrátane poštovného) 5,00 Eur (vrátane DPH).

Objednávku s adresou doručenia, počtom kusov CD (obalov CD) možete poslať na komunalnydopad@gmail.com (!!! pri platbe na účet uvedený vyššie, do správy pre príjemcu uveďte vašu mailovu adresu - ako identifikáciu platiteľa).PRIMAKULÁCIA
celé EP (archív.zip)


Copyright:

Autorské práva ku každému hudobnému dielu Komunálneho dopadu sú vyhradené.

Všetky hudobné diela Komunálneho dopadu v akejkoľvek forme uchovávania sú predmetom ochrany autorskými a príbuznými právami a inými právami duševného vlastníctva, prípadne ďalšími majetkovými právami ich oprávnených autorov.

Užívateľ nesmie upravovať, publikovať, rozširovať, spracovať, prekladať, ani iným komerčným spôsobom využívať zverejnené súbory bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora diela. Akékoľvek iné spôsoby využitia zverejnených súborov Komunálneho dopadu si vyžadujú súhlas autora textovej časti diela a minimálne jedného autora hudobnej časti diela v písomnej forme.

Užívateľ - fyzická osoba smie kopírovať predmety ochrany v zmysle tohto článku iba pre svoju vlastnú osobnú potrebu a v súlade so zákonom.[ rss ] - [ twitter ] - [ facebook ] - [ youtube ] -