KOMUNÁLNY DOPAD

(ďalej KD) je pravdepodobne prvým, voľne otvoreným zoskupením, ktorého hlavnou ideou je vnútorné obohatenie každého aktívneho člena prostredníctvom hudobnej tvorby a vzájomnej interakcie.
Jednoducho povedané - prívetivá, otvorená hudobná skupina.

Základná hybná myšlienka tvorby KD vychádza z predpokladu, že v každom človeku je nejaký rozmer harmonickej krásy, ktorú by bolo škoda neodovzdať okoliu.

Priama skúsenosť s nahrávaním prvého EP (trojpesničkovej kolekcie) KD potvrdila, že k naštartovaniu procesu tvorby piesne (inšpirácia, text, hudba, koprodukcia) môže prispieť aj človek z "nemuzikantskej" branže. Teda aj taká duša, ktorá hudbu doposiaľ vnímala iba ako jeden zo svojich koníčkov, respektíve ako jednu z pasívnych foriem oddychu. Samozrejme, nejde to celkom bez túžby, vášne, pokory a tiež aj ľudí, ktorí svoje remeslo ovládajú na vysokej úrovni.

V istej chvíli tak prišlo rozhodnutie o otvorení sa svetu, ktoré vo výsledku znamená, že reálnou súčasťou KD (t. j. rovnocenným členom skupiny) sa može stať každý, kto zatúži prežiť záchvev radosti, spôsobenej sebanájdením v diele, posvätenom krásou, ktorú Stvoriteľ, pre nás nekalkulovateľne, rozhodil vôkol seba - všetkým. To celé výlučne prostredníctvom spoločného a vzájomne závislého procesu tvorby "vlastnej pesničky".

Jediná želaná vlastnosť všetkých budúcich členov KD je pozitívny postoj k prežívanej - vytváranej skutočnosti.

To, ako sa stať plnohodnotným členom KD popisuje nasledujúci stručný postup.


[ rss ] - [ twitter ] - [ facebook ] - [ youtube ] -