Ako sa stať členom KD?

Prvým potrebným krokom k splneniu členstva v KD je kontaktovanie ktoréhokoľvek z členov KD. Očakávaným obsahom kontaktnej komunikácie je predloženie aspoň základného textového, hudobného, resp. partnerského návrhu, ktoré by malo vyústiť do následnej realizácie nového hudobného diela.

Oficiálnym členom KD sa záujemca stáva v momente ukončenia nahrávania vlastnej pesničky a jej zverejnením prostredníctvom webovej stránky KD.

Manifest: KD je svojim charakterom voľné združenie, ktoré nikoho k ničomu nezaväzuje. Pre každého člena KD je bez výnimiek vyhradené právo slobodného rozhodovania a vyjadrovania sa ohľadnom všetkých aktivít súvisiacich s KD. KD sa nezaväzuje k akémukoľvek plneniu ohľadne realizácie hudobného (umeleckého) diela. Všetky aktivity KD sú postavené na báze dobrovoľnosti zúčastnených strán. Práce na ktoromkoľvek diele môžu byť kedykoľvek ukončené, bez akéhokoľvek nároku na kompenzáciu spojenú s pripravovaným hudobným dielom.


[ rss ] - [ twitter ] - [ facebook ] - [ youtube ] -